Elea Miljökonsult AB

Kompetensen Du söker för effektivt, systematiskt och kvalitetssäkrat miljöarbete, anpassat efter Dina behov.

Om ELEA

Nyckeln till ett fungerande miljöarbete är att få det integrerat med det dagliga arbetet. Detta medför att man:
 • tillsammans lever upp till lagkraven.
 • ser systematiska förbättringar som t.ex. ISO 14001 arbetar med.
 • vid förändringar gör dem på ett hållbart sätt för både miljön och verksamheten

 

ELEA miljökonsult hjälper gärna er gärna med detta.

Jag som driver ELEA har arbetat flera år som miljöansvarig på medelstora avfalls- och energibolag och varit med att utveckla och integrera miljöarbetet i verksamheten, ansvarat för arbetet med miljöledningssystemet, miljölagstiftningen och myndighetsärenden.

Jag har också arbetat med miljöfrågor i ett bredare perspektiv genom planering av avfallshantering inom det kommunala ansvaret samt kvalitetssäkring och uppföljning av insamlingsentreprenader.

ELEA erbjuder tjänster inom hela miljö- kvalitets- och arbetsmiljöområdet både inom den kommunala och privata sektorn.

 

Hämta CV

ELEA löser hela miljöarbetet

Ledarskap

ELEA utför uppdrag som miljösansvarig eller miljöchef i den omfattning er verksamhet behöver.

Experten som ger stöd

ELEA är ett fortlöpande stöd till dig som ansvarar för miljöarbetet.

ISO14001

ELEA driver det systematiska arbetet med hjälp av tex miljöledningssystemet ISO 14001.

Miljölagstiftningen

ELEA ansvarar för kartläggning av miljölagstiftningen som berör er verksamhet och hur ni ska göra för att uppfylla den.

ELEA implementerar de förändringar som behövs när det kommer förändrade eller nya lagkrav.

Pusselbiten ELEA

ELEA - när pusselbitarna saknas.

 • Er miljökompetens i specifika projekt
 • Ta fram miljökrav vid upphandlingar
 • Granska entreprenörers och leverantörers miljöplaner
 • Anmälnings- eller Tillståndsärende (inkl påbyggnadstillstånd och villkorsändringar)
 • Kartlägga miljölagstiftningen som gäller för er verksamhet
 • Göra lagefterlevnadskontroll
 • Ta fram en skräddarsydd sammanställning och rutiner för hur just er verksamhet ska göra för att uppfylla aktuell miljölagstiftning
 • Upprätta kemikalielista
 • Göra miljörapporter och andra rapporter till följd av myndighets- och lagkrav
 • Genomföra interna revisioner enligt t.ex. ISO 14001 och andra uppföljningar
 • Göra miljöriskbedömningar
 • Göra miljöutredningar
 • Övriga uppdrag enligt överenskommelse

Uppdrag nu och då

 • Utredning av de miljömässiga förutsättningar för att tillgodose effektbehovet i Halmstads Energi och Miljö ABs fjärrvärmesystem.
 • Miljöledning- Anpassa arbetssättet och mallarna för att klara kommande krav i ISO 14001, samt att genomföra Miljöutredningen på Capio Movement
 • Miljöledning- Internrevisioner ISO 14001 och hållbarhetskriterierna
 • Miljöstöd vid upphandling/nybyggnation av Kraftvärmeverk - Eskilstuna Energi och Miljö AB
 • Projektledare för avfallsplansarbete på NSR AB
 • Uppföljning av insamlingsentreprenader på NSR AB

Kontakt

Gör som våra andra kunder, var smart och ta kontakt med oss redan idag. ELEA finns till för din verksamhet.

Louise Alexandersson
E-post: louise@eleamiljokonsult.se

Tel.: +46 (0) 725 - 49 44 84

Org.nr.: 556963 - 1319
VAT: SE556963131901

ELEA Logo
* = obligatoriskt